ZÁSTUPCI VE VYŠŠÍCH ORGÁNECH

Členové KČT, odbor Bolevec Plzeň ve vyšších organizačních složkách KČT a dalších orgánech KČT.

(Nejsou přímými zástupci odboru, zpravidla se odbor k jejich nominaci ani nevyjadřuje)
 

ÚSTŘEDNÍ VÝBOR KČT
Josef SÝKORA - člen

PROGRAMOVÁ RADA KČT
Josef SÝKORA - předseda sekce cykloturistiky

RADA SÍNĚ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY
Zdeněk WEIGL - člen

OBLASTNÍ VÝBOR KČT PLZEŇSKÉHO KRAJE
Josef SÝKORA - předseda
Pavla KINDELMANNOVÁ - výkonná sekretářka, hospodářka
Zdeněk WEIGL - člen; řízení Síně slávy turistiky Plzeňského kraje