VEDENÍ ODBORU

Vedení odboru tvoří výbor a revizní komise. Vedení odboru se schází pravidelně 2x do měsíce.

Výbor byl zvolen kvůli opatřením proti šíření onemocnění COVID 19 pomocí korespondenčního hlasování 8.8.2021. Funkční období výboru je 4 roky.

syko

Josef SÝKORA sykora.kctbolevec@seznam.cz
předseda KČT, odbor Bolevec Plzeň (stat. zástupce)
vedoucí akcí „Plzeňská šlapka“ , „Zimní speciál“ , „28km na rozhlednu Chlum"

(předseda Oblasti KČT Plzeňského kraje)
(člen ústředního výboru KČT)
(předseda Sekce cykloturistiky Programové rady KČT)

 

Ing. Václav SVOBODA svoboda.kctbolevec@seznam.cz

místopředseda KČT, odbor Bolevec Plzeň (stat. zástupce)
vedoucí akce „Přechod Haltravy – mem. J. Danzera“
správce rozhledny Chlum

 

hanu Jaromír HANUŠ hanus.kctbolevec@seznam.cz
zapisovatel

  

user1 Pavel HANUŠ hanus.kctbolevec@seznam.cz
místopředseda KČT, odbor Bolevec Plzeň (stat. zástupce)
evidence členů, členské příspěvky
vedoucí akce „Aprílová noční dvacítka“
hlavní organizátor autobusových zájezdů

 

glas Tomáš GLASER glaser.kctbolevec@seznam.cz

vedoucí akce „Přes Krkavec do Plzně“

 

user1 Karel MASTNÝ info.kctbolevec@seznam.cz
vedoucí akce „Kolem Starého Plzence“

 

user1 Petr PROCHÁZKA prochazka.kctbolevec@seznam.cz
vedoucí oddílu mládeže

 

weig Zdeněk WEIGL baronw@seznam.cz
archivář KČT, odbor Bolevec Plzeň
(člen oblastního výboru KČT Plzeňského kraje)
(pověřen řízením Rady Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje)

 

user1 Pavel HEREJT info.kctbolevec@seznam.cz
pokladní

______________________________________________________________________________

Revizní komise byla zvolena na výroční členské schůzi 19. ledna 2018. K 10/2018 přešel do výboru Pavel Herejt. Funkční období revizní komise je 4 roky.
 

            

user1 Monika ŠŤOVÍČKOVÁ stovickova.kctbolevec@seznam.cz
práce s mládeží

 

user1 Jitka JENČÍKOVÁ info.kctbolevec@seznam.cz
----

______________________________________________________________________________

Výbor KČT, odbor Bolevec Plzeň, funkční období 20.1.2017 – 8.8.2021

předseda: Josef SÝKORA
místopředseda: Ing. Václav Svoboda

členové:

Tomáš GLASER                                     Jaromír HANUŠ
Pavel HANUŠ
Karel MASTNÝ
Vlasta BRUNCLÍKOVÁ
Tomáš GLASER
Petr PROCHÁZKA
Pavel HEREJT

______________________________________________________________________________

Revizní komise KČT, odbor Bolevec Plzeň, funkční období 24.1.2014 – 19.1.2018:
 

člen: Jiří ŘANDA                    
členka: Monika ŠŤOVÍČKOVÁ
člen: Jitka JENČÍKOVÁ

______________________________________________________________________________

Výbor KČT, odbor Bolevec Plzeň, funkční období 25.1.2013 – 20.1.2017

předseda: Josef SÝKORA
místopředseda: Ing. Václav Svoboda

členové:

Tomáš GLASER                                     Jaromír HANUŠ
Pavel HANUŠ
Karel MASTNÝ
Vlasta BRUNCLÍKOVÁ
Tomáš GLASER
Petr PROCHÁZKA

Výbor O KČT Bolevec Plzeň, funkční období 21.1.2010 – 25.1.2013

předseda: Josef SÝKORA
místopředsedkyně: Ing. Miluše LUSKOVÁ (do 31.1.2012)
místopředseda: Lukáš PTÁČEK
místopředseda: Ing. Václav SVOBODA (od 22.3.2012)
místopředseda: Bc. Ondřej FIALA (od 8.3.2012)

členové:

Tomáš GLASER                                     Jaromír HANUŠ (do 2012)
Ilona JUŘKOVÁ
Pavla KINDELMANNOVÁ (do 2012)
Petr PROCHÁZKA
Ing. Václav SVOBODA
(do 22.3.2012)


Revizoři
 O KČT Bolevec Plzeň, funkční období I 2010 – I 2014:
 

člen: Jiří ŘANDA                    
členka: Monika ŠŤOVÍČKOVÁ
člen: Zdeněk WEIGL

______________________________________________________________________________

Výbor O KČT Bolevec Plzeň, funkční období I 2006 – I 2010:

předseda: Josef SÝKORA
místopředsedkyně: Ing. Miluše LUSKOVÁ (od I. 2009)
místopředseda: Lukáš PTÁČEK

členové:

Tomáš GLASER                                    
Ilona JUŘKOVÁ
Pavla KINDELMANNOVÁ
Ing. Miluše LUSKOVÁ (do I. 2009)
Petr PROCHÁZKA
Ing. Václav SVOBODA


Revizoři
 O KČT Bolevec Plzeň, funkční období I 2006 – I 2010:
 

člen: Jiří ŘANDA                    
členka: Monika ŠŤOVÍČKOVÁ
člen: Zdeněk WEIGL

______________________________________________________________________________

Výbor O KČT TJ Rozvoj Plzeň s mandátem do 19.1.2006:

předseda: Josef SÝKORA
místopředseda: Jaroslav VALACH

členové:

Pavla KINDELMANNOVÁ 
Ing. Miluše LUSKOVÁ
Petr PROCHÁZKA
Lukáš PTÁČEK (od I 2005)
Vlasta PTÁČKOVÁ


Revizoři O KČT TJ Rozvoj Plzeň s mandátem do 19.1.2006:
 

člen: Jiří ŘANDA                    
člen: Zdeněk WEIGL