Současnost ODBORU
 

V roce 2007 došlo ke změně názvu odboru na KČT, odbor Bolevec Plzeň. Tím byla udělána definitivní tečka za spojením s TJ Rozvoj Plzeň.

Odbor je nyní jedním z největších v Plzni a i jedním z největších v rámci Plzeňského kraje. Máme kolem 160 členů.

Jsme velmi aktivním odborem, pořádáme velké množství pochodů pro širokou veřejnost, zájezdů i sportovních akcí pro naše členy.

Naše pravidelné akce jsou:

 • Novoroční pochod Z Bolevce do Bolevce

 • Zimní speciál

 • Zimní Bludníček

 • Plzeňská šlapka

 • Aprílová noční dvacítka

 • Přes Krkavec do Plzně

 • Kolem Starého Plzence

 • Letní speciál

 • Přechod Haltravy

 • Silvestrovská vycházka

 • FITSEN -  vycházky nejen pro seniory

 • Sportovní soutěž Bolevec Cup

 • Zájezd Jižní Morava - pochod Slováckými vinohrady

 • Zájezd na akci Za posledním puchýřem

Máme taktéž oddíl mládeže. 

Odbor byl též pořadatelem akcí oblastních: Jarní setkání turistů na Radyni, Podzimní setkání turistů ve Starém Plzenci, Jarní setkání turistů v Újezdě nade Mží a Jarní setkání turistů na Chlumu.

Též jsme se aktivně podíleli na celostátních akcích konaných v Plzni: 9. světová olympiáda IVV, Za posledním puchýřem 2012.

Od roku 2010 do roku 2022 jsme taktéž provozovali rozhlednu Chlum na stejnojmenném vrchu u Plzně.