HISTORIE ODBORU
 

Odbor byl založen v roce 1982 ustavením sídlištní tělovýchovné jednoty Rozvoj Severní předměstí s odbory ZRTV a turistiky. Prvním předsedou se stal Jaroslav Danzer, který tuto funkci vykonával až do své smrti v roce 1995. V začátcích hodně pomáhal tajemník TJ Rudolf Šimek, bratr známého komika Miloslava Šimka.

Kronika se prvních 13 let prakticky nevedla. Byla následně vedena od roku 1995 Josefem Sýkorou.  Od roku 2011 převzal roli kronikáře Zdeněk Weigl. Pro záznam historie prvních 13 let byly použity vzpomínky pamětníků, převážně Jaroslava Valacha a byl vytvořen stručný zápis.

Další historie byla již zaznamenávána formou zápisů z akcí a také formou výročních zpráv.

Odbor měl do konce roku 1982 pouze 8 členů a přesto v roce 1983 uspořádal v poněkud jiné formě než dnes první ročník Přechodu Haltravy. Počet členů stoupal, v roce 1986 to bylo 16 členů a dalších 7 členů se zabývalo vodní turistikou. Ze začátku se členové odboru scházeli v prostorách dnešního ÚMO 1, od roku 1986 v podkrovní místnosti objektu U Senečáku a od roku 1992 v samostatné klubovně v témže objektu. Zabývali se plánováním účasti na turistických akcích nebo pomáhali s akcemi MěV ČSTV. Je nutno si uvědomit, že KČT tehdy spadal pod Tělovýchovnou jednotu.

V roce 1992 se konala u Senečáku oslava 10. výročí založení odboru. Počet členů dále narůstal, přicházeli členové z TJ Lokomotiva Plzeň.

Začátkem roku 1995 zemřel první předseda a propagátor IVV Jaroslav Danzer, funkci na necelé dva roky převzal Jaroslav Valach a po něm od roku 1997 Václav Voves, který dělal předsedu do roku 2000, od té doby je předsedou Josef Sýkora.

V roce 2005 se náš odbor oddělil od TJ Rozvoj Plzeň a začal svoji novou a samostatnou pouť.