Jaroslav Danzer
Zakládající člen odboru a jeho dlouholetý předseda

Jaroslav Danzer se narodil 24. listopadu 1926 v Drahanovicích u Olomouce. Následně bydlel v obci Rachovo – Na Burkutu v Podkarpatská Rusi, tehdy součásti Československé republiky. Zde absolvoval v letech 1932 – 1938 obecnou školu. S otcem byl organizován v KČT Rachovo, kde se aktivně podílel na průvodcovské činnosti při zájezdech českých turistů na Poloniny. Po obsazení části Podkarpatské Rusi maďarskými vojsky roku 1939 se vrátil zpět do svého rodiště Drahanovic. Měšťanskou školu navštěvoval v Náměšti na Hané, v Drahanovicích nebyla. Po dokončení měšťanské školy se v letech 1942 – 1945 vyučil nástrojařem. Pracoval u firmy Sigma Lutín. Po vyučení založil v Drahanovicích skautský oddíl, který vedl až do nástupu na vojenskou prezenční službu v Bruntále. Tam chodil do vojenské technické školy pro důstojníky z povolání. Po odchodu z vojenské služby zakotvil v Plzni, kde v roce 1982 založil Odbor turistiky při TJ Rozvoj Plzeň a byl jeho prvním předsedou. Tuto funkci vykonával až do své smrti. Zakládal a organizoval pěší pochody a vycházky. Například Přechod Haltravy a Aprílovou noční dvacítku. Od roku 1992 byl významným organizátorem a propagátorem pochodů IVV. V roce 1994 byl zvolen členem Oblastního výboru KČT Plzeňského kraje. Dosáhl zlatého stupně VOPT, za svoji turistickou činnost a aktivitu byl oceněn Čestným uznáním KČT II. stupně s medailí a in memoriam Zlatým jubilejním odznakem za propagaci a významný podíl na rozvoji IVV v České republice.

Jaroslav Danzer zemřel 1. března 1995 v Janově.