ČLENSTVÍ V KČT, odbor BOLEVEC PLZEŇ

Chcete se stát členem Klubu českých turistů odboru Bolevec Plzeň?
Informujte se u Pavla Hanuše, tel. 731 767 449, hanus.kctbolevec@seznam.cz

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KČT
Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků – odborů KČT. Každý člen platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT (příspěvky do KČT, odbor Bolevec Plzeň).

VÝHODY ČLENSTVÍ V KČT
Člen KČT se při využití následných výhod prokazuje členskou legitimací platnou v daném období.

Celkový detailní přehled slev: https://kct.cz/vyhody-a-slevy

Slevy na startovném
Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.

Pojištění členů
Členové i nečlenové jsou na organizovaných akcích KČT pojištěni. Více info zde: https://kct.cz/pojisteni.

Časopis Turista

Časopis Turista je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné.
V tomto časopisu je vždy spousta zajímavých článků o turistice, přírodě, kulturních akcích, výzbroji a výstroji pro turisty a mnoho dalších zajímavostí.
Od roku 2008 vychází 10 čísel ročně.

Turistické mapy KČT
Členům Klubu je poskytována sleva při nákupu turistických map vydávaných KČT. Sleva je poskytována vždy na 1 kus od každého titulu pro jednoho člena.
Více o nákupu map se slevou zde:
http://www.webareal.cz/trasa
Turistické cesty na těchto mapách jsou maximálně přesné, protože je v přírodě všechny vyznačují pouze členové KČT, tedy titíž, kdo je pak zakreslují do map.

Slevy na ubytování
KČT na svých turistických chatách a v síti vybraných ubytovacích objektů poskytuje svým členům slevy na ubytování v rozsahu 30 až 70 Kč na osobu a noc. Seznam objektů je publikován na internetových stránkách Klubu (www.kct.cz). Kromě toho získávají členové KČT slevu 40 – 50 % ve více než 30 chatách ÖTK a 30% slevu ve více než 50 chatách Naturfreunde Österreich v rakouských Alpách.
Více info na stránkách KČT

Slevy na dopravu
KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení těchto zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah:
IN-25 a IN-50 – 100 až 300 Kč dle typu IN karty
Poskytnutí příspěvku člen KČT uplatňuje u svého odboru KČT.

Slevy u smluvních partnerů EUROBEDS
I v roce 2023 budou moci členové KČT uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS.

CENY ČLENSKÝCH POPLATKŮ V KČT, odboru BOLEVEC PLZEŇ V ROCE 2023

ZÁKLADNÍ ČLENSTVÍ


U časopisu Turista platí cena 540Kč pokud bude objednán do 10.1.2023. Při objednání po 10.1.2023 bude cena předplatného 620Kč.